Open the Book Training - Bible Society

Wednesday, 05. September 2018 - 19:00 until 21:00

Initial Training Event: Albany Road Baptist Church, CF23 5BR September 5th7pm

Everyone loves a good story – telling them and listening to them – and stories are all around us, on the news, soaps, documentaries, books, films and social media.

What story could be more important to tell today than God’s story, as found in the Bible?

Across Wales and England, children are seeing the Bible ‘come to life’ in their schools through Open the Book, which is part of the Bible Society. Teams of volunteers from local churches provide 15 minute assemblies using carefully prepared and easy to use resources based on the Bob Hartman Storyteller Bible.

This free training session will equip you to use the Open the Book resources. 

Register to attend with This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Or you’re very welcome to come along to find out more before actually taking the step of forming a team.

For more info 

https://www.biblesociety.org.uk/get-involved/open-the-book/

 

Digwyddiad Hyfforddiant Cychwynnol: Eglwys y Bedyddwyr Albany Road, CF23 5BR Medi 5ed 7pm

 

Mae pawb yn mwynhau stori dda – yn eu hadrodd neu’n gwrando arnynt - ac mae storïau o'n cwmpas ymhob man, ar y newyddion, rhaglenni sebon a dogfen, llyfrau, ffilmiau ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Pa stori allai fod yn bwysicach i'w hadrodd heddiw na stori Duw, fel y canfuwyd yn y Beibl?

 

Ar draws Cymru a Lloegr, mae plant yn gweld y Beibl yn 'dod yn fyw' yn eu hysgolion trwy Agor y Llyfr, sy'n rhan o Gymdeithas y Beibl. Mae timau o wirfoddolwyr o eglwysi lleol yn darparu gwasanaethau 15 munud o hyd gan ddefnyddio adnoddau wedi'u paratoi'n ofalus a sy’n hawdd eu defnyddio yn seiliedig ar Beibl y Storiwr gan Bob Hartman.

 

Bydd y sesiwn hyfforddi (sy’n rhad ac am ddim) yn eich galluogi i ddefnyddio adnoddau Agor y Llyfr.

Cofrestrwch gyda This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Neu mae croeso mawr i chi ddod i ddarganfod mwy cyn cymryd y cam o ffurfio tîm.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.biblesociety.org.uk/get-involved/open-the-book/

Open the Book Training - Bible Society
Number
131/18
Status
Registration end
Closing date
2018-09-05, 19:00
Location
Cardiff